Testovací program - Aikido Michal Židlický

aikidoMZ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Testovací program


Systém aikido MZ
(upravený zkušební řád)

BÍLÝ PÁS 6.Kyu
2 měsíce od začátku cvičení
děti 100,- Kč
dospělí 200,- Kč
ROZCVIČKA
1. dýchání
2. kroužení do stran
3. kroužení rukama dozadu
4. kroužení rukama dopředu
5. pohyb boků
6. uvolnění ramen
7. záklon
8. předklon
9. hluboký dřep
10.kroužení v kolenou
11.levý postoj
12.pravý postoj
13.hlasité dýchání v pohybu
14.poloviční pád dozadu
15.pád dozadu
16.pád dopředu
17.pád dostrany
18.chůze pokolenou
ZÁKLADNÍ PŘEMÍSTĚNÍ
1. sek na hlavu a vykročení za útočníka
2. úder na hlavu a přísun za útočníka
3. různostranný úchop za zápěstí a otočení vedle útočníka
4. úder ze strany na hlavu a otočení vedle útočníka
5. sek ze strany na hlavu a krok dopředu spolu s otočením zakončený úderem na tělo

ŽLUTÝ PÁS 5.Kyu
3 měsíce po bílém pásu
děti 200,- Kč
dospělí 300,- Kč
1. sek na hlavu a kruhový pohyb s přímým vstupem
2. stejnostranný úchop a první znehybnění útočníka
3. různostranný úchop a hod čtyř směrů
4. stejnostranný úchop a druhé znehybnění útočníka
5. stejnostranný úchop a hod vytočením zápěstí
6. dýchaní na kolenou v pohybu

ČERVENÝ PÁS 4.Kyu
4 měsíce po žlutém pásu
děti 300,-Kč
dospělí 500,- Kč
1. různostranný úchop a hod dechem
2. stejnostranný úchop a druhé znehybnění útočníka
3. stejnostranný úchop a hod dechem
4. stejnostranný úchop a hod čtyř směrů
5. sek ze strany na hlavu a hod čtyř směrů
6. úchop zezadu za obě zápěstí a hod dechem
7. úchop za ramena a hod dechem

MODRÝ PÁS 3.Kyu
5 měsíců po červeném pásu
děti 400,- Kč
dospělí 600,- Kč
1. různostranný úchop a druhé znehybnění
2. úchop za rameno a hod dechem
3. úder na hlavu a hod vytočením zápěstí
4. úder na hlavu klečícího obránce a hod vytočením zápěstí
5. úder ze strany na hlavu a hod dechem
6. úchop zezadu za obě zápěstí a znehybnění paže
7. úchop za límec a zkroucení ruky za zády

ZELENÝ PÁS 2.Kyu
5 měsíců po modrém pásu
děti 500,- Kč
dospělí 800,- Kč
1. úchop za rameno a hod vytočením zápěstí
2. úchop za ramena a páka na zápěstí
3. úchop za límec a druhé znehybnění útočníka
4. úchop zezadu oběma rukama za krk a hod vytočením zápěstí
5. úder na hlavu klečícího obránce a znehybnění nohy
6. úchop zezadu za rameno a rotační hod
7. úchop za límec dlaní nahoru a hod vytočením zápěstí

HNĚDÝ PÁS 1.Kyu
3 roky po zeleném pásu
studenti od 14 let 1000,- Kč
dospělí 1000,- Kč
1. dva útočníci a hod dechem
2. úder ze strany na hlavu a hod vytočením zápěstí
3. kop na břicho a znehybnění nohy útočníka
4. bodnutí nožem na břicho a hod vytočením zápěstí
5. bodnutí nožem na břicho a páka na loket
6. bodnutí nožem ze strany na krk a hod čtyř směrů
7. zápas se dvěma útočníky

ČERNÝ PÁS I.
1500 Kč
2 roky po 1.Kyu
+ jak vám pomáhá v každodenním životě aikidoMZ? (dle vašich zkušeností)

ČERNÝ PÁS II.
2000 Kč
na doporučení

ČERNÝ PÁS III.
2500 Kč
na doporučení

ČERNÝ PÁS IV.
3000 Kč
na doporučení

Zkušební řád sestavil
Michal Židlický


Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky