AIKIDO Michal Židlický

Přejít na obsah
AIKIDO je další jméno pro Jiu Jitsu a vyznačuje se kruhovými pohyby.

AIKIDO MICHAL ŽIDLICKÝ
Metoda systému Aikido Michal Židlický je vyučována přesně tak,
jak ho zamýšlí sensei Židlický.
(přátelství, mír, harmonie)

PROČ PRÁVĚ AIKIDO?
Protože cvičíme s dotykem, kontaktem. Nepoužíváme údery, ale dotýkáme se navzájem. Aikido je cesta správného způsobu života.
Je to jeden ze způsobů poznávání lidí. Tam, kde vzniká například jazyková bariéra, přichází na pomoc aikido, jako společný jazyk.
Učení aikido není jen vyučování technik. Formuje se také myšlení člověka.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PROBÍHÁ PO CELÝ ROK!
Děti od 6 do 12 let a studenti+dospělí od 13 let.
(zájemci mohou přijít "kdykoliv" na hodinu aikido)

ZÁŘÍ NA HABROVCE 2021

7.9. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

9.9. čtvrtek
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

14.9. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

16.9. čtvrtek
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

21.9. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

23.9. čtvrtek
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

30.9. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

(sál na Habrovce je otevřen od 16.20h)

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/aikidoMZ/

EMAIL:
michal.zidlicky@volny.cz

MOBIL:
606 905 816

Adresa
U Habrovky 66/2
Praha 4 - Krč
Metro Budějovická, výstup poliklinika.
Cvičí se v areálu kostela sv. Františka z Assisi.
(bílá, zděná budova u dřevěného kostela)

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19:
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest-rýma)
NESMÍ vstoupit na HABROVKU!!!
© 2021 aikido-zidlicky.com
Návrat na obsah