AIKI MZ DO Michal Židlický

Přejít na obsah
AIKI MZ DO
Metoda systému je vyučována přesně tak, jak ho zamýšlí
sensei Michal Židlický: přátelství, mír, harmonie.
Vyznačuje se kruhovými pohyby.

AI - spojit, harmonie
KI - mysl, energie
MZ - sensei (Michal Židlický)
DO - realita, cesta

PROČ PRÁVĚ AIKI MZ DO?
Protože cvičíme s dotykem, kontaktem. Nepoužíváme údery, ale dotýkáme se navzájem. Aikido je cesta správného způsobu života.
Je to jeden ze způsobů poznávání lidí. Tam, kde vzniká například jazyková bariéra, přichází na pomoc aikido, jako společný jazyk.
Učení aikido není jen vyučování technik. Formuje se také myšlení člověka.

AIKIDO - je obecný název kategorie vytvořený tak, aby zahrnoval celou řadu různých umění, nikoliv název žádného konkrétního umění

AIKI - mysl a tělo jsou jedno

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PROBÍHÁ PO CELÝ ROK!
Děti od 6 do 12 let a studenti+dospělí od 13 let.
Dětské hodiny probíhají bez přítomnosti rodičů.
Hodina dospělých probíhá bez účasti diváků.
(zájemci mohou přijít "kdykoliv" na hodinu aikido)

LEDEN NA HABROVCE 2022
(AIKI MZ DO)

4.1. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

6.1. čtvrtek
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

11.1. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

13.1. čtvrtek
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

18.1. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

20.1. čtvrtek
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

25.1. úterý
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

27.1. čtvrtek
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h studenti+dospělí

(sál na Habrovce je otevřen od 16.20h)

!DĚTSKÉ HODINY PROBÍHAJÍ BEZ ÚČASTI RODIČŮ!
Dítě musí být schopno vydržet bez přítomnosti rodiče. Rodiče budou mít tak čas relaxovat.

!HODINA DOSPĚLÝCH PROBÍHÁ BEZ ÚČASTI DIVÁKŮ!

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19:
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest-rýma)
NESMÍ vstoupit na HABROVKU!!!

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/aikidoMZ/

EMAIL:
michal.zidlicky@volny.cz

MOBIL:
606 905 816

Adresa
U Habrovky 66/2
Praha 4 - Krč
Metro Budějovická, výstup poliklinika.
Cvičí se v areálu kostela sv. Františka z Assisi.
(bílá, zděná budova u dřevěného kostela)
Vstup branou z ulice U Krčské vodárny, vedle budovy Hasičského Záchranného Sboru hl.m. Prahy.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19:
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest-rýma)
NESMÍ vstoupit na HABROVKU!!!
© 2021 AIKI MZ DO
Návrat na obsah