Michal Židlický AIKI

Přejít na obsah
MICHAL ŽIDLICKÝ AIKI
Metoda systému je vyučována přesně tak, jak ho zamýšlí
sensei Michal Židlický: přátelství, mír, harmonie.
Vyznačuje se kruhovými pohyby. (česko - japonský styl)

PROČ PRÁVĚ MICHAL ŽIDLICKÝ AIKI ?
Protože cvičíme s kontaktem, nepoužíváme údery, ale dotýkáme se navzájem. Je to cesta správného způsobu života a jeden
ze způsobů poznávání lidí. Tam, kde vzniká například jazyková bariéra, přichází na pomoc technika, jako společný jazyk.
Cvičením se také formuje myšlení člověka.

AIKIDO - je obecný název kategorie vytvořený tak, aby zahrnoval celou řadu různých umění, nikoliv název žádného konkrétního umění

AIKI - mysl a tělo jsou jedno

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PROBÍHÁ PO CELÝ ROK!
Děti od 6 do 12 let a studenti+dospělí od 13 let.
Dětské hodiny probíhají bez přítomnosti rodičů.
Hodina dospělých probíhá bez účasti diváků.
(zájemci mohou přijít "kdykoliv" na hodinu aikido)

MICHAL ŽIDLICKÝ AIKI
ČERVEN
30.6. čtvrtek
17.30-18.30h dospělí+studenti,děti
(sál na Habrovce je otevřen od 17.20h)

MICHAL ŽIDLICKÝ AIKI
SRPEN
16.8. úterý
17.30-18.30h dospělí+studenti,děti
(sál na Habrovce je otevřen od 17.20h)
Cena: dospělí+studenti 200 Kč
Cena: děti 150 Kč

!DĚTSKÉ HODINY PROBÍHAJÍ BEZ ÚČASTI RODIČŮ!
Dítě musí být schopno vydržet bez přítomnosti rodiče. Rodiče budou mít tak čas relaxovat.

!HODINA DOSPĚLÝCH PROBÍHÁ BEZ ÚČASTI DIVÁKŮ!

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19:
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest-rýma)
NESMÍ vstoupit na HABROVKU!!!

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/aikidoMZ/

EMAIL:
michal.zidlicky@volny.cz

MOBIL:
606 905 816

Adresa
U Habrovky 66/2
Praha 4 - Krč
Metro Budějovická, výstup poliklinika.
Cvičí se v areálu kostela sv. Františka z Assisi.
(bílá, zděná budova u dřevěného kostela)
Vstup branou z ulice U Krčské vodárny, vedle budovy Hasičského Záchranného Sboru hl.m. Prahy.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19:
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest-rýma)
NESMÍ vstoupit na HABROVKU!!!

https://helpukrainefund.com
© 2022 Michal Židlický AIKI
Návrat na obsah